Declaratiebeleid

Telefonische oriëntatie

Aan ons eerste telefonisch contact zijn voor u geen kosten verbonden.

Mondelinge oriëntatie  

Op basis van ons telefonisch onderhoud en de op onze website verstrekte informatie zullen wij uw alimentatiesituatie en de essentialia van onze dienstverlening, waaronder ons declaratiebeleid, met u doornemen. Aan dit gesprek (tot een maximum van 60 minuten) zijn voor u geen kosten verbonden.

Offerte / Opdrachtbevestiging

Na de mondelinge oriëntatie ontvangt u een gedetailleerde offerte met een overzicht van de belangrijkste met u besproken (financiële) aspecten van ons gesprek. Na uw acceptatie hiervan is het navolgende declaratiebeleid van toepassing.

Declaratiebeleid

Uw financiële investering in het door ons uit te voeren feitelijk rechercheonderzoek, inclusief juridische advisering, bestaat uit ons honorarium en pure onderzoekskosten.

Het honorarium wordt berekend op basis van de door ons recherchebureau te investeren tijd en een uurtarief. Wij hanteren qua onderzoekstijd één vast uurtarief, er worden dus geen tarief verhogende avond-, nacht-, en weekendtoeslagen gehanteerd. Alimentatiedetective brengt ook
geen werkelijke of forfaitaire opstartkosten of kantoorkosten in rekening. 

Alimentatiedetective factureert in beginsel maandelijks. De door ons bureau verrichte werkzaamheden worden met een qua uren en soort verrichting gespecificeerde declaratie in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden

Voor de volledige voorwaarden van onze financiële dienstverlening verwijzen wij u naar de inhoud van de door ons bureau gehanteerde “Algemene Voorwaarden Alimentatiedetective  2020, m.n. artikel 9 en 10”.

Aan het licht brengen, wat nog verborgen is