Declaratiebeleid

Telefonische oriëntatie

Aan ons telefonisch contact zijn voor u geen kosten verbonden.

Mondelinge bespreking/intakegesprek

Aan onze mondelinge bespreking zijn voor u geen kosten verbonden.

Offerte / Opdrachtbevestiging

Na onze bespreking ontvangt u een gedetailleerde offerte met een overzicht van de belangrijkste met u besproken (financiële) aspecten van ons intakegesprek. Na uw acceptatie hiervan is het navolgende declaratiebeleid van toepassing.

Declaratiebeleid

Uw financiële investering in het door ons uit te voeren feitelijk recherche-onderzoek inclusief juridische advisering, bestaat uit ons honorarium en pure onderzoekskosten.

Het honorarium wordt berekend op basis van de door ons recherchebureau te investeren tijd en een uurtarief. Wij hanteren qua onderzoekstijd (overdag, avond, nacht) een gedifferentieerd uurtarief. Het uren- en kostentarief zal in ons intakegesprek in detail met u worden besproken.

Alimentatiedetective factureert in beginsel maandelijks. De door ons bureau verrichte werkzaamheden worden met een qua uren en soort verrichting gespecificeerde declaratie in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden

Voor de volledige voorwaarden van onze (financiële) dienstverlening verwijzen wij u naar de inhoud van de door ons bureau gehanteerde “Algemene Voorwaarden Alimentatiedetective”.

Aan het licht brengen, wat nog verborgen is