Welkom bij Alimentatiedetective

Bij Alimentatiedetective kunt u terecht voor deskundig en betrouwbaar alimentatiefraudeonderzoek. Misbruik van het alimentatierecht kan geschieden door zowel de alimentatieontvanger als de alimentatiebetaler.


Is er sprake van alimentatiefraude?

Vindt u dat u ten onrechte alimentatie aan uw ex-partner moet betalen? Of dat de rechter de alimentatie te hoog of juist te laag heeft vastgesteld? En wilt u hier iets tegen doen? Dat kan als er sprake is van alimentatiefraude. Peter Erdbrink, oprichter van het particulier recherchebureau Alimentatiedetective, kan u helpen om het nodige bewijs van fraude te verzamelen, opdat u op basis van zijn onderzoekrapportage via een advocaat uw recht kan halen met het verzoek:
• de partneralimentatie te beëindigen, maar tevens
• eventueel teveel betaalde alimentatie terug te ontvangen, en ook
• de aan ons rechercheonderzoek verbonden kosten vergoed te krijgen


Wat verstaan we onder alimentatiefraude?

Van alimentatiefraude is sprake als uw ex-partner onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over zijn/haar inkomsten en/of vermogen en/of kosten van levensonderhoud. De alimentatie kan hierdoor in het verleden te hoog of te laag of zelfs helemaal ten onrechte zijn vastgesteld. Echter ook indien in het verleden een correct alimentatiebedrag is bepaald, dan is een actuele herziening wenselijk indien er inmiddels sprake is van:
• fraude wegens verzwijgen door de alimentatieontvanger van een samenleefrelatie met een nieuwe partner
• fraude wegens verzwijgen door de alimentatieontvanger van zijn/haar verbeterde financiële omstandigheden
• fraude wegens verzwijgen door de alimentatiebetaler van zijn/haar verbeterde financiële omstandigheden


Boek familierecht

Bewijs van fraude / bewijslast

De praktijk leert dat de gewijzigde financiële omstandigheden door de ontvanger c.q. de betaler vaak worden betwist. De andere partner dient dan het bewijs hiervan te leveren. Het vergaren van het fraudebewijs is voor een niet-gekwalificeerd persoon een moeilijk te bewandelen weg. Het vereist namelijk specifieke recherchevaardigheden en tevens, vanwege de alimentatiedimensie, een grondige kennis en analyse van de inmiddels door de Hoge Raad en feitelijke rechters ontwikkelde jurisprudentie.

Aan het licht brengen, wat nog verborgen is ...

Wij bieden u aan

  • Een kosteloos kennismakingsgesprek/zaakbespreking in de omgeving van Amsterdam
  • Een gedegen particulier rechercheonderzoek naar civiele alimentatiefraude
  • Specifieke juridische advisering betreffende de bewijsrechtelijke vereisten bij alimentatiefraude